__proto__ vs prototype

Dev IT JavaScript 825

let str = ''; // str.__proto__ === String.prototype
let num = 1; // num.__proto__ === Number.prototype
const obj = {}; // obj.__proto__ === Object.prototype
const arr = []; // arr.__proto__ === Array.prototype
class MyClass{} ; // MyClass.__proto__ === Function.prototype
function myFunc(){} // myFunc.__proto__ === Function.prototype
const myTrue = true; // myTrue.__proto__ === Boolean.prototype

prototype є тільки у функцій (класів), але у стрілочних функцій немає.

__proto__ є в кожного об'єкта.