Processwire вибрати онуків за певним шаблоном

Dev IT processwire 230

Задача: є батьківський документ, у якого дочірні мають різні шаблони. У деяких дочірніх документах є шаблон "article", потрібно у батьківському вивести анонси тільки цих (article).

Вирішення -- отримати усі дочірні (сини), відсортувати їхні дочірні (онуки) за конкретним шаблоном:

// отримуємо усі дочірні сторінки
$children = $page->children();
// відсортовуємо тільки ті "онукові", у яких батько має шаблон "article"
$articles = $pages->find("template=article, parent=$children");