Сеттер, геттер і дескриптори доступу

Dev IT JavaScript 986

Є думка, що в джаваскрипт немає приватних властивостей. Але це не зовсім так, тому що у 2020 році є механізми закриття доступу до змінної в об'єкті.

Варіант старий, умовно-декларативний, коли ми усно домовляємося не використовувати прямий доступ до змінної, для цього позначаємо її підкресленням:

const obj1 = {
 _name: '', // оголошуємо (суто для розробників) властивість приватною
 set name(value) {
  this._name = value;
 },
 get name() {
  return this._name;
 }
};
obj1.name = 'Vasia Pupkin';
console.log(obj1.name); // Vasia Pupkin
obj1._name = 'я рукожоп'; // рукожопство, бо ми попереджали, що властивість є приватною і так не тре робити
console.log(obj1.name); // я рукожоп

Варіант з дискриптором даних, коли ми прописуємо змінній якесь значення і забороняємо цю змінну міняти. Але такий варіант не має сенсу, бо для цього є ключове слово const:

const obj2 = {};
Object.defineProperty(
 obj2,
 'name',
 {
  value: 'Вася Пупкін',
 }
);
console.log(obj2.name) // Вася Пупкін
obj2.name = 'Іван Петров';
console.log(obj2.name) // все одно буде Вася Пупкін

Є сенс у такій конструкції, коли ми використовуємо сеттер і геттер без створення окремої властивості, назва сеттера/геттера і буде цією властивістю. На перший погляд може здатися, що це просто властивість name, але це не так, оскільки у сеттері та геттері можна писати умови, або ж навіть не використовувати чи сеттер чи геттер:

const obj3 = {};
Object.defineProperty(
 obj3,
 'name',
 {
  get() {
   return name;
  },
  set(value) {
   name = value;
  }
 }
);
obj3.name = 'cat';
console.log('obj3: ', obj3.name)

Недолік Object.defineProperty() у тому, що неможливо створити властивість, а потім додати до неї сеттер і геттер. Здавалося б логічним є такий код але він працювати не буде:

const notWork = {};
Object.defineProperty(
 notWork,
 'name',
 {
  value: 'Якийсь ноунейм',
  configurable: true // ugrade 2021: якщо поставити writable, то працюватиме, але це не зовсім те, оскільки прямий перезапис
 }
);
Object.defineProperty(
 notWork,
 'named',
 {
  get(){
   return this.name;
  },
  set(value){
   this.name = value;
  }
 }
);
notWork.named = 'Перейменували ноунейма?';
console.log(notWork.named) // Якийсь ноунейм

І саме для цього існує метод Object.defineProperties():

const obj4 = {};
Object.defineProperties(
 obj4,
 {
  'name':
  {
   value: 'Якийсь Ноунейм',
   configurable: true // можливість модифікувати (але не міняти безпосередньо)
  },
  'named':
  {
   get() {
    return this.name;
   },
   set(value) {
    Object.defineProperty(
     this, // звертаємося до поточного об'єкта
     'name', // властивість 'name'
     {value} // встановлюємо значення {value: value}
    );
   }
  }
 }
);
console.log(obj4.named) // Якийсь Ноунейм
obj4.named = 'Нове імя для Ноунейма';
console.log(obj4.named) // Нове імя для Ноунейма
obj4.name = 'Тестова заміна імені';
console.log(obj4.named) // Нове імя для Ноунейма

У проєкті є ще спеціальний синтаксис для private властивостей, але на разі працює тільки на webkit'ах:

const obj5 = class {
 #private = 'якесь значення';
 getPrivate() {
  return this.#private;
 }
 setPrivate(value) {
  this.#private = value;
 }
}
const privateTest = new obj5();
console.log(privateTest.getPrivate()) // якесь значення
privateTest.setPrivate('встановлюємо нове значення');
console.log(privateTest.getPrivate()) // встановлюємо нове значення

І кілька слів про дескриптори. Їх є шість і по дефолту вони всі false. Себто якщо якийсь дескриптор нам потрібен, необхідно задати йому значення true.

 1. value: 'якесь значення'
 2. writable: true, // чи можна міняти
 3. enumerable: true, // чи можна юзати у циклі for-in та Object.key()
 4. configurable: true, // чи можна модифікувати/видаляти
 5. set(), // сеттер
 6. get() // геттер

Примітка: не можна використовувати value i writable разом з set() i get()!