У JavaScript бракує можливості вибрати усі ID

Dev IT JavaScript 283

Можна вибрати усі класи, форми, теги, нейми, елементи тощо, але неможливо вибрати суто усі ідентифікатори. 

Для чого це може бути потрібно? Наприклад, якщо складна схема з великою кількістю ID, простіше тоді покласти їх всі в один масив для обробки, аніж плодити змінні. 

Вирішив задачу за допомогою класу, який присвоїв всім елементам з ідентифікаторами і помістив їх всі таким чином в HTML-колекцію; але можливість вибрати всі ідентифікатори (у тому числі обмежені якимсь чином, наприклад, усі ID в якомусь об’єкті) було би зручнішим методом. 

Апгр 3-03-2020: не минуло і року, як я зрозумів, що таку вибірку можна зробити!)

За допомогою document.querySelectorAll('[id]);