Команди докер

Dev IT 221

Додати користувача в лінуксі:

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

Перевірити, чи docker встановлено (виведе підказки по роботі):

docker

Перезапустити докер (якщо присутній демон system_d):

systemctl restart docker

Виконати класичний хелловорд:

docker run hello-world

Подивитися версію:

docker version

Подивитися інформацію:

docker info

Запустити nginx (встановити, якщо не встановлений):

docker container run -it -p 80:80 nginx

Запустити nginx і дати процесу псевдо:

docker container run -d -p 80:80 --name nginx-server nginx

Переглянути усі контейнери:

docker container ls або docker ps

Переглянути усі контейнери, включно з незапущеними:

docker container ls -a

Зупинити усі контейнери:

docker stop $(docker ps -aq)

Видалити контейнер (щоб видалити запущений, використовувати флаг -f):

docker container rm -f <id>

Видалити усі контейнери: 

docker rm $(docker ps -aq)

Переглянути лог контейнера:

docker container logs <name> або <id>

Переглянути встановлені образи:

docker image ls

Завантажити (встановити) образ:

docker pull <image>

Видалити образ:

docker image rm <image>

Видалити усі образи:

docker rmi $(docker images -a -q)

Запустити nginx і вказати кастомну директорію для роботи:

docker container run -p 80:80 -v /home/duncan/Documents/lessons/:/usr/share/nginx/html/ nginx

-- у даному випадку це "lessons" у папці "Documents", яка буде відкриватися у браузері за адресою http://localhost/ 

Запустити nginx у поточній директрії:

docker container run -p 80:80 -v ${PWD}:/usr/share/nginx/html/ nginx

Запустити lamp у поточній директорії:

docker container run -p "80:80" -v ${PWD}:/app mattrayner/lamp:latest-1804

-- березень 2020 найбільш популярний

Запустити lamp та переадресувати у поточну директорію (phpmyadmin буде відкриватися за адресою localhost/phpmyadmin):

docker container run -i -t -p "80:80" -v ${PWD}:/app -v ${PWD}/mysql:/var/lib/mysql mattrayner/lamp:latest

Запустити nginx у фоновому режимі (видалити, якщо існує):

docker container run --rm -it -p 80:80 -v ${PWD}/:/usr/share/nginx/html nginx