Типи даних у джаваскрипт

Основна IT JavaScript 846

Дві основні групи: примітиви та об'єкти.

Примітиви (7):

 • string -- текстові дані
 • number -- цифрове значення у будь-які системі зчислення, у тому числі NaN, infinity, -0 тощо
 • bigint -- спеціальний числовий тип для дуже великих числе (в кінці мають літеру n)
 • boolean -- логічний або/або
 • null -- тип для позначення відсутності значення
 • undefined -- динамічна відсутність значення
 • symbol -- маркер, унікальний ідентифікатор

Об'єкти (1 + підвиди):

 • object -- асоціативний масив з методами
 • function -- асоціативний масив з методами. Різниця між object і function у тому, що function можна виконати (запустити) і function може бути функцією-конструктором.
 • class -- не є окремим типом даних, це функція-конструктор. "Синтаксичний цукор".
 • array -- масив
 • set -- колекція унікальних значень
 • map -- колекція ключ-значення
 • weakset -- тимчасова (слабка) колекція унікальних значень
 • weakmap -- тимчасова (слабка) колекція ключ-значення

Баги та фічі:

оператор typeof визначає примітив null як object, a об'єкт function як function